FİLATELİ-Osmanlı Dönemi 2 Lisan Posta Dokümanı Kullanılmammış-