FOTOĞRAF-İstanbul-Musevi Portre-1928-(Arkası Mektuplu)