EFEMERA-İran İzmir Başkonsolosu J. P. Carminati'ye İtalya'dan Gönderilmiş 2 ad., Mektup-1923