EFEMERA-Eczacılık-T.C. Trabzon Belediye Tababeti Kaşeli-Dr. Reçetesi-Arkası Zühtü Salim Şifa Eczanesi-18 İkincikanun 1939 Kaşeli