KİTAP-Neo-Spiritüalizmaya Göre: Mukadderat ve İcabat-Dr. Bedri Ruhselman-İmzalı-İstanbul 1953-347+66 Sayfa