EFEMERA-İzmir-İran Başkonsolosu J.P. Carminati Terekesinden Ordu Vilayeti Bulaman Nahiyesinde 3 Şubat 1912 Tarihli Fermanla Leon Orosdi İle Müştereken Bakır-Simli-Kurşunla Karışık Çinko Madenlerinin İşletilmesi Konulu 27 Mart 1929-İktisat Vekaleti Celilesine (İktisat Bakanlığına) Gönderilmiş Suret-Islak İmzalı