EFEMERA-Denizcilik-Hilal Vapur Şirketi-2 ad., Osmanlı Doküman