EFEMERA-Eğitim-İstanbul Üniversitesi Lisans Diploması-1952