KİTAP-Osmanlıca-Osmanlı Padişahlığı İle Alman İmparatorluğu Arasında Şehbenderlik-Muavenet-İadei Mücrümin-İkamet-Asker Firarilerinin Teslimi Hakkında Münakıt Mukavelat ve Mahidat-1917-80 Sayfa