FOTOKART-İstanbul Piyale Paşa Flamalı Okul İlkmektepliler Bayram Töreni Denizci Kostümlü Çocuklar