FİLATELİ-Ermeni Kültürü-İstanbul Kızılay Mümessiliği Aracılığıyla İstanbul'a 2. Dünya Savaşı Zamanı Gönderilmiş Esir Formüler Kartı