EFEMERA-Ermeni Kültürü-Beyoğlu Eseyan Ermeni Mektebi Fiskal Pullu 1929-Makbuz