EFEMERA-Meşhur-İzmir İran Başkonsolosu J.P. Carminati Terekesinden 23 Ocak 1924-Roma İran Başkonsolosluğuna Gönderilmiş 4 Sayfalık Belgeler Suret Lotu-İzmir Sekizgen 2 Lisan 28.1.1924 Posta Alındı Ekli