EFEMERA-Meşhur-İzmir İran Başkonsolosu J.P. Carminati Terekesinden-Amerika'dan Gönderilmiş-1943-1945-4 ad., Mektup