EFEMERA-Meşhur-İzmir İran Başkonsolosu J.P. Carminati Terekesinden-Amerika'dan Gönderilmiş-1944-1945 Tarihli 5 ad., Belge