EFEMERA-Türk Resim Sanatı-Ressam Mustafa Ayataç-Ressam J. Habib Gerez Kartvizitleri ve Elvah-ı Nakşiye'den Günümüze MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonlarından Seçkiler Broşürü