GAZETE-2 ad., İstanbul Baskısı-NOR OR-Yevmi Siyasi Gazete-1946