PİYANGO-Sigortacı Kaşeli 11 Mart 1931-2. Keşide-1/10 Bilet-(Nadir)