EFEMERA-Sigorta Poliçesi-Hariciye Nazırı Asım Turanut Bey'e Ait Vilyanadoks Halılarının Saklama ve Temizlime sigorta Poliçesi-375 Kron Kıymetinde-(Çok Nadir)