KİTAP-Genç Osmanlı Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir-Bahanur G. Gökşen-Vakıflar Bankası Yayınları-2021