OBJE-Etibank 50. Yıl anahtarlık. Atatürk görselli.