FİLATELİ-1898 Osmanlı Dönemi  CİSRİ ERGENE Yıldız Damgalı ( Edirne Vilayeti ) Kno. 4 R