EFEMERA-Türkiye Genel sigorta doküman, Bakırköy 1964