FOTOĞRAF-Osmanlı dönemi bahriyeli asker, şapkası Osmanlıca yazılı (okunmuyor), haliyle, donanma, deniz kuvvetleri,