FOTOĞRAF-Denizcilik, Osmanlı donanması Amiral gemilerinden Hamidiye Kruvazörü, Cumhuriyet dönemi 3 adet küçük ebat fotoğraf