EFEMERA-Eğitim tarihi, T.C. Ortamektep Şehadetnamesi, Hususi Feyziati Lisesi, 1932-33