FOTOĞRAF-İzmir'de İstiklal madalyalı subaylar. 11.Şubat 1938. 18x24 cm. Paspartulu