EFEMERA-TC İnhisarlar İdaresi Tütün İnstitüsü ıslah raporu. Diyarbakır-Silvan Tütün örnekleri tarlası hakkında. 1937. Hazırlayan: Hazım Payzın.