EFEMERA-Türk Resim Sanatı Yahudi Ressam Habib Gerez'İn Resim Sergisi Broşürü