EFEMERA-Sigortacılık-Osmanlı Sigorta Şirketi Kumpanyası Eski Türkçe-Osmanlı Fiskal Pullu-Kaşeli Poliçe