EFEMERA-Türkiye Kızılay Derneği-İstiklal Şubesi-Beyoğlu-1965-Çalışma Raporu Bildirisi ve Kitapçığı