OBJE-Denizcilik-Çapalı-Pirinç Düdük ve Çapalı Ağaç Kutu-Çil