OBJE-Oyuncak. Kadabarba / Dadarba. Çok gizli Sözlük kartları.