OBJE-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yazılı-(İçi Dolu Kalem Uçları)-Çil