EFEMERA-Sigortacılık-Şeker Sigorta A.Ş.-Özen Film İçin Düzenlenmiş Makbuz