EFEMERA-Eğitim Tarihi-İstanbul Saint Benoit Lisesi-Edebi ve Fenni ve Tekmil Tedrisatı Taliye ve Tüccariyeyi Havi-Mektep Karnesi-1935