EFEMERA-Hanedan Yusuf İzzeddin Efendi Terekesinden, Mütareke Devrinde Süleyman Kâni Bey'in Yazılarını İhtiva Eden Gazetenin Koleksiyona Eklenmesi Hakkında Yusuf İmzalı Belge