EFEMERA-Hariciye Tarihi, J. P. Carminati Terekesinden, İzmir İran Başkonsolosu, İzmir ve Civarındaki durumu Bildiren 26 ağustostaki büyük Taarruz'un Ardından Mustafa Kemal Önderliğindeki Türk Ordusu'nun Afyon Karahisar'ı Ele Geçirmesi, Yunan Ordusunu Bozguna Uğratması, 29 ağustosta Uşak Alaşehir, 2 Eylül'de Kasaba, 4 Eylül'e Menemen ile Çevredeki Tüm Köyleri Yağmalayıp Katleden Yunan ... Belge İçerisinde Çok Yerde Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmi Geçmektedir. Nadir Belge Sureti