EFEMERA-İçinde Kerbela ve Dönem Olayları Geçen 24 Sayfalık Manzum El Yazması Mersiye ve Gazel Maarif Vekaletinde Tab Onaylı (Basılmasında Beis Yoktur Basılabilir)