EFEMERA-Hariciye Tarihimiz, Şehbender Hanelerin (Konsoloslukların) Muamelatı Hesabiyesine dair Talimatname, 1328, Constantinople Matbaayı Osmaniye, 19 sayfa metin, 9 Adet Katlanır Talep Kuponları da Mevcuttur.