HİSSE SENEDİ-3 ad.,-Çap Basım Anonim Şirketi-Hamiline Ait 1.000 Türk Lirası Kıymetinde Bir Hisse Senedi-3 Farklı Basım-(İkisinin Kuponları 2060 Yılına Kadar Geçerlidir)