KİTAP-Ermenice-Yedikule Ermeni Hastahanesi Salnamesi-1933-250 Sayfa -(Haliyle)