KİTAP-Ermenice-Yedikule Ermeni Hastahanesi Salnamesi-1931-230 Sayfa-(Haliyle)