KİTAP-Ermenice-Şiir Kitabı-Galatıa-1911 Basımı-86 Sayfa-(Haliyle)