KİTAP-Nevsâl-i Afiyet. 2. Sene: Besim Ömer [Akalın], İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 514 sayfa ( 3.sayfadan başlamaktadır), ÖZEGE 15407, tıp tarihi