KİTAP-Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler, Önder Küçükerman, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1985 İlk Baskı 3000 Adet