KİTAP-Kuru Kahveci Mehmet Efendi Mehdumlarının 150 Yılı, İstanbul 2021