KİTAP-Berlin F 1659 Ressamı, Güven Bakır, Ege Ün., Sos.Bil.Fak.Yay, İzmir 1982