KİTAP-Yeni Kaptanın Kılavuzu, Kaptan Yücel Sügen, Akademi Yayınları 1993