KİTAP-Osmanlı Nişanları, The Ottoman Orders, İbrahim Artuk Cevriye Artuk, İst.1067